IBSZ

Információ biztonsági szabályzat

Az Informatikai Biztonsági Szabályzat

Az IBSZ alapvető célja, hogy az informatikai rendszer alkalmazása során biztosítsa az adatvédelem elveinek, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, s megakadályozza a jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását és jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát.

 

 

 • a titok-, vagyon- és tűzvédelemre vonatkozó védelmi intézkedések betartása,
 • az üzemeltetett informatikai rendszerek rendeltetésszerű használata,
 • az üzembiztonságot szolgáló karbantartás és fenntartás,
 • az adatok informatikai feldolgozása és azok további hasznosítása során az illetéktelen felhasználásból származó hátrányos következmények megszüntetése, illetve minimális mértékre való csökkentése,
 • az adatállományok tartalmi és formai épségének megőrzése,
 • az alkalmazott programok és adatállományok dokumentációinak nyilvántartása,
 • a munkaállomásokon lekérdezhető adatok körének meghatározása,
 • az adatállományok biztonságos mentése,
 • az informatikai rendszerek zavartalan üzemeltetése,
 • a feldolgozás folyamatát fenyegető veszélyek megelőzése, elhárítása,
 • az adatvédelem és adatbiztonság feltételeinek megteremtése.

A szabályzatban meghatározott védelmet biztosítani kell a rendszerek működésének egész időtartama alatt:

 • a megtervezésüktől kezdve,
 • az üzembe helyezésen és üzemeltetésen folyamán,
 • a karbantartások ideje alatt, és
 • az esetleges  meghibásodások esetén is.