EMAS

EMAS-t, avagy Eco-Management and Audit Scheme rendeletet az Európai Unió 1993 júliusában bocsátotta ki. (EC1836/93). Az EMAS hiteles külső kommunikációs lehetőséget biztosít mindazon szervezetek számára, melyek önkéntes alapon részt kívánnak venni környezeti teljesítményük folyamatos javításában. Az önkéntességet természetesen nagyon fontos hangsúlyozni, hiszen az EMAS rendelet alkalmazása vállalatok számára nem kötelező.

 

emas (Eco-Management and Audit Scheme) környezettudatos rendszerEMAS rendelet, hasonlóan az ISO 14001-es szabványhoz egy módszert kínál a szervezetek számára környezeti teljesítményük fejlesztéséhez, publikálásához és ezen keresztül egy környezettudatos vállalati működés megvalósításához.

Abban az esetben, ha egy szervezet megfelel a rendeletben foglalt valamennyi előírásnak, külső hitelesítő fél bevonásával igazolást kaphat az Eco-Management and Audit Scheme szerinti működéséről. A sikeres felülvizsgálatot követően jogosult a szervezet az EMAS logó használatára.

Mivel az EMAS szerint működő szervezetek környezeti teljesítményüket környezeti nyilatkozatban is megjelenítik, így kifele a bizalmat, az átláthatóságot és a környezettudatosságot képviselik. A környezetvédelem jelentőségének folyamatos fejlődésével a környezet védelmét szem előtt tartó vállalatok kitűnnek a tömegből. Nem tekinthetők a továbbiakban már misztikus tevékenységet végző ismeretlen gazdasági egységeknek, hiszen a környezetre gyakorolt hatásuk nyilvános.

Természetesen nem szeretnénk túlságosan leegyszerűsíteni az EMAS rendszereket, de egy meglévő ISO 14001-es rendszert működtető szervezet számára az alábbi változtatások végrehajtásával megszerezhetővé válik az EMAS hitelesítés.

 

EMAS = ISO 14001 + 

  • Előzetes állapotértékelés
  • Környezetvédelmi nyilatkozat
  • Egyéb követelmények

 

Részvétel az EMAS-ban:

  1. lépés

Az EMAS-ban részt vehet bármely szervezet, amely környezeti teljesítményét kívánja javítani.

  1. lépés

A nyilvántartásba vételhez a szervezet:

Környezeti állapotfelmérést végez az EMAS rendelet VII. melléklete szerint a VI. melléklet szerinti tényezőkre vonatkozóan.

FONTOS: Azoknak a szervezeteknek, amelyek tanúsított ISO 14001 rendszerrel rendelkeznek, nem kell hivatalos környezeti állapotfelmérést lefolytatniuk, ha a VI. mellékletben ismertetett környezeti tényezők azonosításához és értékeléséhez szükséges tájékoztatást az igazolt környezetvédelmi vezetési rendszer megadta.

Megvalósítja a környezetirányítási rendszert.

Betartja a vonatkozó környezetvédelmi jogszabályokat.

  1. lépés

A nyilvántartás fenntartásához a szervezet:

Évente ellenőrizteti a rendszert, a környezetvédelmi programot

és évente elküldi a jóváhagyott adatokat az illetékes hatóságnak.